دیدار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره ثبت و احوال شهرستان مهاباد به مناسبت روز ثبت و احوال

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز چهارشنبه مورخه 4 دی ماه 98 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در روز ثبت و احوال از اداره ثبت و احوال مهاباد دیدار نمودند و ضمن تبریک به کارکنان و پرسنلین این اداره ، بازدیدی نیز از رسیدگی امورات و اقدامات این اداره در رابطه با صدورات کارت ملی هوشمند و همچنین رسیدگی به پرونده های مراجعین انجام دادند .