شهرستان مهاباد در جمع آوری زکات همچنان در آذربایجانغربی پیشتاز است.

شهرستان مهاباد پیشرو در جمع آوری زکات در آذربایجانغربی

شهرستان مهاباد پیشرو در جمع آوری زکات در آذربایجانغربی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد؛ مدیر کل کمیته امداد امام خمینی آذربایجانغربی گفت: شهرستان مهاباد با جمع آوری ۶۷ میلیارد و 110 میلیون زکات رتبه نخست را در استان به خود اختصاص داده و همچنان پیشتاز است. عزیز سهندی افزود: امسال ۳۸۴ میلیارد و ۶۵۸ میلیون ریال زکات در سطح استان جمع آوری شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۸ درصد افزایش داشته است. سهندی، با اشاره به اینکه آذربایجانغربی رتبه دوم جمع آوری زکات را در کشور کسب کرده است، تصریح کرد: میزان زکات جمع آوری شده در ارومیه در سالجاری ۳۵ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال بوده است. وی، مهمترین وظیفه مبلغین و عاملین زکات را تبلیغ ،فرهنگسازی و نهادینه سازی فرهنگ پرداخت زکات در جامعه اسلامی دانست و افزود: در استان یکهزار و 155 مورد شورای زکات وجود دارد که تعداد ۸۰۰ مورد از آنها فعال و مابقی غیر فعال هستند. مدیر کل کمیته امداد آذربایجانغربی، عمده فعالیت شورای زکات روستایی را برنامه ریزی و ساماندهی امور مربوط به فرهنگ سازی، تبلیغ ، همکاری با مسئولان اجرایی زکات استان در جمع آوری و جذب زکات اعلام کرد: سهندی اضافه کرد: از کل زکات جمع آوری شده در سالجاری ۹۱ درصد در امور فقرا و نیازمندان و بقیه نیز در امور طرحهای عمرانی و عام المنفعه هزینه شده است

# نظر : 0