با حکم محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی فتاح امینی فرد به عنوان شهردار خلیفان منصوب شد

با حکم محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی فتاح امینی فرد به عنوان شهردار خلیفان منصوب شد
با حکم محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی فتاح امینی فرد به عنوان شهردار خلیفان منصوب شد

در این حکم آمده است:
در اجرای تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای  اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با آخرین اصلاحات و الحاقات مورخ ۹۶/۴/۲۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد شماره ۷ مورخ ۹۸/۵/۱۲ شورای اسلامی شهر خلیفان، به موجب این حکم به عنوان شهردار شهر خلیفان تعیین و منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با بکارگیری کلیه ظرفیت های مادی و معنوی مدیریت شهری خلیفان و همکاری اعضای شورای اسلامی شهر و دستگاه های اجرایی شهرستان مهاباد و با رعایت دقیق قوانین و مقررات، در توسعه و عمران و آبادانی شهر خلیفان، همراه موفق و پیروز باشید.