در نشست ارتقاء امنیت اجتماعی درمهاباد بر شناسایی عوامل آسیبهای اجتماعی درجامعه تأکید و راهکارهای مقابله و پیشگیری از آن ارائه شد.

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، ارائه راهکارهای شناسایی عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آن در دوره های آموزشی مهارت های زندگی در مدارس نخستین قدم برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.

مرکز بهداشت و درمان و اداره بهزیستی هم با برگزاری دوره های آموزشی و توزیع بروشورها به ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان کمک شایانی کرده اند .

اداره صنعت معدن و تجارت هم بصورت مداوم بر مکانهای عمومی نظارت و  بازرسی می کند.

در این نشست از راه اندازی سایت جدید سگ های بلاصاحب  هم خبرداده شد.

برای پیشگیری از تهدیدات و عوامل آسیبهای اجتماعی، جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تهیه، تدوین و اجرای طرح‌ها و برنامه ها و استفاده بهینه از منابع و امکانات ضروری است.