برداشت بیش از ۷۰ تن سیر از اراضی کشاورزی مهاباد

کشاورزان شهرستان مهاباد امسال بیش از 70 تن سیر از مزارع خود برداشت کردند.

کشاورزان شهرستان مهاباد امسال بیش از 70 تن سیر از مزارع خود برداشت کردند.

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری مهاباد ؛ کارشناس زراعت جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گفت: در سال زراعی جاری هشت هکتار از مزارع این شهرستان به کشت سیر اختصاص یافته بود که ۴۰ تن سیر‌ تر و ۳۰ تن سیر خشک از آن برداشت شده است.

میرمحمودی ، با بیان اینکه این میزان برداشت  در مقایسه با پارسال ۴۰ درصد افزایش داشته است، افزود: از هر هکتار به طور متوسط چهار تا پنج تن سیر برداشت شده است.

# نظر : 0