برگزاری آموزش ثبت مصوبات شوراهای اسلامی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ؛ صبح امروز سه شنبه 28 دیماه 1400 جلسه آموزش ثبت مصوبات شوراهای اسلامی در سامانه ملی ثبت مصوبات با حضور کارشناسان استان "جوان و غرایبی" ، سلطانی مسئول امور شهر و روستا فرمانداری مهاباد و همچنین اعضای شوراهای اسلامی شهرهای مهاباد و گوگ تپه و خلیفان در سالن جلسات فرمانداری مهاباد برگزار شد.