گزارش تصویری از مراسم تودیع و معارفه مدیر بهداشت و درمان شهرستان مهاباد