حضور رئیس مجلس شورای اسلامی فتتاح تصفیه خانه آب شرب شهر مهاباد

حضور رئیس مجلس شورای اسلامی فتتاح تصفیه خانه آب شرب شهر مهاباد
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی فتتاح تصفیه خانه آب شرب شهر مهاباد

حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر نیرو به همراهی جمعی از مسئولان استانی جهت افتتاح تصفیه خانه آب شرب شهر مهاباد