گزارش تصویری از برنامه های دومین روز هفته دولت در بخش خلیفان با حضور مسئولین