پر آب شدن سد مهاباد به لطف بارش های الهی

پر آب شدن سد مهاباد به لطف بارش های الهی
حجم آب دریاچه پشت سد مهاباد به لطف بارشهای امسال به بیش از 185 میلیون متر مکعب رسید.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد، رحمانی رئیس امور آب شهرستان مهاباد با اشاره به اینکه  سد مهاباد آب 12 هزار هکتار از اراضی کشاورزی روستاهای دشت شهرویران را تأمین می کند افزود: حجم آب ذخیره پشت سد مهاباد با افزایش 10 درصد افزایش داشته است.

رحمانی افزود: حجم ورودی و خروجی سد مهاباد هم اکنون17متر مکعب در ثانیه است.

وی اضافه کرد: رهاسازی آب سد مهاباد برای احیای دریاچه ارومیه امسال در 3 مرحله ، مرحله اول40 میلیون متر مکعب، مرحله دوم 5 میلیون متر مکعب و مرحله سوم 12 میلیون مترمکعب ما رها سازی انجام شده است.

 آب مخازن سدهای آذربایجان غربی به بیش از یک میلیارد و 490میلیون متر مکعب رسیده که زمینه بسیار مناسبی را برای رونق محصولات کشاورزی فراهم کرده است.

سد مهاباد جزو 10 سد پرآب کشور است که علاوه بر تامین آب شرب امسال کشاورزان را به برداشت محصول امیدوار کرده است.

# نظر : 0