جلسه شورای هماهنگی مدیران کل آذربایجان غربی در مهاباد

جلسه شورای هماهنگی مدیران کل آذربایجان غربی در مهاباد

داوود غفارپور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی: از زمان تصدی مدیرکل امور دارایی استان توسط کوماسی وصول از مودیان 40 درصد افرایش یافته است.

گرمیانی رییس خانه صنعت و معدن استان آذربایجان غربی: علی‌رغم پتانسیل بالای استان و شهرستان مهاباد در حوزه‌های مختلف از آن استفاده نشده است.

ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران مرکز کشور و شهرستان قابل مقایسه نیست و خواهان برخورداری عادلانه از تسهیلات، امکانات و مجوزها هستیم.

رضا سواری کارآفرین نمونه کشوری:  خواستار افزایش اختیارات بیشتر به فرمانداری شهرستان مهاباد و ادارات شهرستان مهاباد به عنوان فرمانداری ویژه و معاونت‌های مدیریت کل هستیم، برای کوچکترین استعلامات باید به مرکز استان مراجعه کنیم و با تأخیر زیاد در جوابدهی به استعلامات دست به گریبان هستیم.

# نظر : 0