مهاباد رتبه دوم اسکان تابستانی فرهنگیان استان

مهاباد رتبه دوم اسکان تابستانی فرهنگیان استان
شهرستان مهاباد دراسکان مسافران فرهنگی تابستان امسال رتبه دوم استان را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد رفیع نیا مسئول روابط عمومی آموزش وپرورش مهاباد با اشاره به اینکه بیش از نوزده هزار نفر روز تابستان امسال در ستاد اسکان فرهنگیان مهاباد پذیرش شده اند افزود: بیش از17هزار نفر روز در قالب هزارو900 خانوار تابستان امسال در ستاداسکان فرهنگیان شهرستان مهاباد اسکان داده شده است.