بررسی وضعیت روستای در معرض سیلاب خلیفان

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان روز دوشنبه 5 فروردین ماه 98 بیژن فر بخشدار خلیفان در روستاهای مرانه و خانگی منگور جهت بازدید از مسیل های روستا حضور یافت.بخشدار خلیفان در دیدار با اهالی با یادآوری خطرات سیل،راهنمایی های لازم را جهت پیشگیری از خطرات سیلاب را ارایه نمودند.لازم به ذکر است با توجه به اینکه در سال 97 دیوارهای ساحلی در روستاهای سیلاب خیز خره جو،خانگی منگور و بنگوین احداث و همچنین پل های دسترسی روستایی کل تپه و گاومیشان بهسازی گردید خوشبختانه گزارشی از خسارات ناشی از سیلاب گزارش نگردید.