گزارش تصویری از برگزاری آمایش سرزمینی جنوب آذربایجان‌غربی به میزبانی مهاباد