اجرای طرح ترسیب کربن در شش روستای مهاباد

اجرای طرح ترسیب کربن در شش روستای مهاباد
طرح ترسیب کربن در شش روستای شهرستان مهاباد به صورت پایلوت اجرا می‌شود.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد، پاکزاد بخشدار بخش مرکزی گفت:  امسال در شهرستان مهاباد شاهد اجرای طرح ترسیب کربن در شش روستای بخش مرکزی شامل  کوسه کهریز، قره قشلاق ،قزلقوپی ، گرد یعقوب ،کهنه ده و روستای داشخانه خواهیم بود.

خضری مسئول منابع طبیعی بخش مرکزی اداره منابع طبیعی شهرستان مهاباد هم گفت: تسهیل گران این طرح به روستاها مراجعه کرده و از طریق دهیار که رابط مردم وتسهیل گر هستند موضوعات را تشریح و دهیاران افرادی را که توانایی و قابلیت انجام این طرح را داشته باشند معرفی میکنند.

 امینی ازتسهیلگران طرح ترسیب کربن هم گفت: برای اجرای این طرح دو تسهیل گر انتخاب شده است تا با همکاری جوامع محلی در زمینه ایجاد اشتغال جایگزین مانند توسعه صنایع دستی و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی خرد درمناطق روستایی، از میزان فشار بر منابع طبیعی و مراتع این روستاها بکاهد.

وی افزود: ماهیت اجرای این پروژه زیست محیطی برای کاهش و کنترل آلودگی‌ های ناشی از افزایش دی اکسید کربن جو با ترسیب کربن «carbon sequestration» یا به عبارتی رسوب کربن در خاک و اندامهای گیاهی است که این کار از طریق آگاه ‌سازی، توانمندسازی و مشارکت جوامع محلی در امر حفظ، احیا، توسعه و بهره ‌برداری ازعرصه‌ های منابع طبیعی و همکاری و همراهی روستائیان در راستای اجرای توسعه پایدار روستایی صورت می‌گیرد.

که با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان مهاباد و یکی از شرکت های بخش خصوصی که تسهیل گر پروژه هستند اجرا میشود.

ایجاد اشتغال  برای روستاییان، کاهش سطح فقر و محرومیت، کاهش مهاجرت و برگشت مهاجران به روستاها ، کاهش میزان بیابانی شدن با اجرای طرحهای نهال‌ کاری و منابع طبیعی، توانمندسازی و افزایش مشارکت جوامع محلی، توسعه در بخشهای زیرساختی و طبیعی با مشارکت مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی و انسانی از دیگر اهداف این طرح است.

# نظر : 0