پویش همدلی

پویش همدلی
پویش همدلی

برای تهیه ۱۰۰ هزار بسته معیشتی ۲ میلیون ریالی برای ۳ ماه متوالی افراد نیازمند و آسیب دیده از کرونا که تحت حمایت هیچ نهادی نیستند پویش همدلی را در استان آغاز نمودیم

کد دستوری و شماره حساب و شبا بانک ملت جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی

*۱۱۲*۴۴#

۴۹۷۸۵۹۵۸۱۴

IR ۰۹۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۴۹۷۸۵۹۵۸۱۴