جلسه تخصیص زمین برای ساخت مرکز نگهداری کودکان زیر 10 سال

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز چهارشنبه مورخه 29 آبان ماه 98 ، جلسه تخصیص زمین برای ساخت مرکز نگهداری کودکان زیر 10 سال با حضور صنعتی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ، دفتر فنی ، بهزیستی ، بهداشت و درمان در دفتر معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری برگزار شد و در این خصوص توافقات و مصوبات لازم را بررسی نمودند و دستورات لازم را مبذول داشتند .