ساماندهی شهرک صنفی کاوه مهاباد

ساماندهی شهرک صنفی کاوه مهاباد
امروز آخرین مهلت انتقال مشاغل آلاینده و تعیین تکلیف زمینهای شهرک صنفی کاوه بود.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد: رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت مخاباز گفت:واحدهای تجاری 15روز مهلت دارند که پاسخ اظهارنامه یی که برایشان ارسال شده است را بدهند و واحدهایی که هنوز بصورت زمین باقی مانده اند و صاحبان آنها اقدامی برای ساخت مغازه انجام نداده اند طبق مفاد قراردادفی مابین از این افراد بازپس گیری خواهدشد.

جهین افزود: از امروز واحدهای صنفی بدون پروانه کسب پلمپ می شوند و از فردا هم زمینهایی تحویلی که تاکنون هیچ اقدامی برروی آنها صورت نگرفته بازپس گیری میشوند.

# نظر : 0