بیش از 10 هزار تُن گندم در مهاباد خریداری شد

بیش از 10 هزار تُن گندم در مهاباد خریداری شد
تاکنون 10 هزار و 412 تُن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان این شهرستان با قیمت تضمینی خریداری شده است.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد : جعفر ایمانیان رییس جهادکشاورزی مهاباد گفت: : کار خرید گندم از کشاورزان این شهرستان در هشت مرکز از دهم تیرماه جاری آغاز شده و تاکنون مطالبه گندمکارانی که تا ۱۹ تیرماه محصول خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: پنج مرکز تعاون روستایی از جمله "کیتکه"، "خلیفان"، "گوگ‌تپه"، "قره‌بلاغ" و "عبدالله‌کرده" و ۲ سیلوی بخش خصوصی و یک سیلوی بخش دولتی امسال کار خرید گندم را از کشاورزان این شهرستان برعهده دارند.

رییس جهادکشاورزی مهاباد گفت: تاکنون برداشت گندم در بیش از ۳۵ درصد مزارع این شهرستان انجام شده و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۷۵ هزار تن گندم در این شهرستان تولید شود.

وی با اشاره به اینکه وضعیت گندم تولید شده در مزارع این شهرستان از مطلوبیت خوبی برخوردار است اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۴۵ تا ۵۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان، توسط مراکز خرید گندم این شهرستان خریداری خواهد شد.

"ایمانیان" با اشاره به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری گفت: امسال قیمت خرید هر کیلوگرم گندم با چهار درصد افت مفید و ۲ درصد افت غیرمفید ۲۵ هزار ریال تعیین شده است.

وی با بیان اینکه امسال خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان بر اساس ثبت در سامانه خواهد بود، اضافه کرد: کشاورزان قبل از تحویل گندم باید با مراجعه به مراکز در سامانه اینترنتی ثبت‌نام کنند.

وی از گندمکاران این شهرستان خواست برای حذف پای دلالان در زمینه خریدوفروش گندم محصول مازاد بر نیاز خود را به مراکز خرید گندم تحویل دهند.

براساس اعلام کارشناسان جهاد کشاورزی به علت مبارزه به موقع با آفت سن و بارش‌های پاییزی و بهاره مناسب، کیفیت و وضعیت مزارع گندم این شهرستان مطلوب بوده و پیش‌بینی می‌شود که میزان برداشت محصول در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته باشد.

# نظر : 0