طبق ابلاغیه فرماندار ویژه شهرستان مهاباد به ستاد مبارزه با کرونا و تصمیم‌گیری نهایی ستاد مبارزه با کرونای مهاباد اعلام گردید:

طبق ابلاغیه فرماندار ویژه شهرستان مهاباد به ستاد مبارزه با کرونا و تصمیم‌گیری نهایی ستاد مبارزه با کرونای مهاباد اعلام گردید:

از تاریخ ۹۹/۰۱/۰۹ عبور و مرور برای تمامی همشهریان در مبادی خروجی شهر ممنوع می‌باشد بغیر از ماشین‌های دارای بارنامه مواد غذایی، سوخت، درمان، ماشین‌های امدادی و بیماران خاص که باید مجوز لازمه را از شبکه بهداشت و درمان دریافت کنند

اجتماع بیش از ۵ نفر در سطح شهرستان ممنوع می‌باشد

ورود روستاییان به داخل شهر ممنوع میباشد بغیر از کسانی که برای مایحتاج زندگی یا موارد پزشکی که باید تاییده دهیار روستای مربوطه را به همراه داشته باشند

کارگران و کارفرمایان و متخصصان واحدهای تولیدی فقط با دریافت مجوز از اداره صمت حق تردد دارند

دامداران و کشاورزانی که ساکن شهرستان می‌باشند برای عبور و مرور از مبادی شهر حتما باید مجوز اداره جهاد کشاورزی را به همراه داشته باشند

ماشین‌هایی که در مبادی خروجی شهر حضور داشته باشند و از قوانین استنکاف کنند برای بار اول ۵۰۰ هزارتومان و برای تکرار سرپیچی از قوانین یک ماه ماشین شان در پارکینگ قرار داده می‌شود

# نظر : 0