بهزیستی مهاباد آماده دریافت زکات فطریه

بهزیستی مهاباد آماده  دریافت زکات فطریه
بهزیستی مهاباد آماده دریافت زکات فطریه برای کمک به خانواده‌های نیازمند زیر پوشش این نهاد است.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد، رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهاباد گفت: شهروندان می‌توانند زکات فطریه نقدی خود را به شماره حساب ۴۱۵۵۰۳۴۵۴۱۵۷۲۸۱۸ و یا شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۸۵۴۵۳۱۷۸ بانک مرکزی انتقال یا کارت به کارت کنند.

یوسفی اضافه کرد: همچنین روزه‌داران کمک‌های غیرنقدی خود را نیز می‌توانند به صورت حضوری تحویل اداره بهزیستی مهاباد واقع در چهارراه شیخ بابا، جنب دی‌کلینیک تأمین اجتماعی دهند.

وی تصریح کرد: شهروندان برای دریافت اطلاع و چگونگی پرداخت کمک‌های خود با شماره تلفن ۴۲۲۲۲۶۰۰ اداره بهزیستی مهاباد تماس حاصل کنند.

یوسفی با بیان اینکه ارایه فیش واریزی توسط خیران به اداره بهزیستی الزامی است، گفت: وجوهات دریافت شده در حوزه کمک هزینه درمان، تأمین مسکن، اشتغال، جهیزیه و تهیه مواد غذایی و سایر موارد نیاز مددجویان سازمان بهزیستی هزینه خواهد شد.

# نظر : 0