بهره برداری از سه طرح بزرگ آب و فاضلاب شهری درآذربایجانغربی

با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر نیرو

با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر نیرو
با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر نیرو سه طرح بزرگ آب و فاضلاب شهری در آذربایجانغربی به بهره برداری می رسد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  مهاباد؛ سرپرست شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجانغربی در مهاباد گفت: با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی  و وزیر نیرو  فردا  سه طرح بزرگ شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی به بهره برداری خواهد رسید.

علیرضا رضوی افزود: این طرحها شامل سامانه فاضلاب گلمان، تصفیه خانه آب پلدشت و سامانه تأمین آب آشامیدنی مهاباد است که با بیش از یکهزار و 100 میلیارد ریال اعتبار افتتاح می شوند.

رضوی  گفت: نخستین تصفیه خانه آب آشامیدنی  شهری به روش DAF در شهر مهاباد شامل احداث تصفیه خانه با سرمایه گذاری بخش خصوصی (B.O.T) و برج آبگیر و خط انتقال با ظرفیت 750 لیتر بر ثانیه و جمعیت زیر پوشش246 هزار نفر است.

وی گفت: افق این طرح سال 1418 است که کل هزینه اجرایی آن 628 میلیارد ریال است که 428 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی برای تصفیه خانه و200 میلیارد ریال توسط شرکت از محل منابع عمومی برای احداث برج آبگیر هزینه شده است.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجانغربی، با اشاره به سامانه فاضلاب گلمان دیگر طرح افتتاحی استان هم گفت: این سامانه به منظور تأمین بهداشت محیط زندگی ساکنان شهرک گلمان با جمع آوری،انتقال و تصفیه فاضلاب و  کمک به احیای دریاچه ارومیه با رهاسازی پساب تصفیه خانه شهرک  به دریاچه ، با اعتبار 400 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

ظرفیت این تصفیه خانه شش هزار و 840 متر مکعب در شبانه روز است  و تا سال 1420 حدود 45 هزار نفر جمعیت شهرک  را زیر پوشش قرار می دهد و دارای 20 کیلومتر شبکه جمع آوری و خط انتقال و1.4 کیلومتر خط انتقال پساب به دریاچه است.

رضوی همچنین گفت: تصفیه خانه آب پلدشت نیز با اعتبار 60 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید و ظرفیت تصفیه 30 لیتر آب بر ثانیه را دارد که فرآیند تصفیه این تصفیه خانه به صورت اسمز معکوس RO، بوده و جمعیت 12 هزار نفری را زیر پوشش می برد.

# نظر : 0