جلسه اندیشه ورزی بسیج ادارات و کارخانجات شهرستان مهاباد برگزار شد

جلسه اندیشه ورزی بسیج ادارات و کارخانجات شهرستان مهاباد برگزار شد
جلسه اندیشه ورزی بسیج ادارات و کارخانجات شهرستان مهاباد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز شنبه مورخه 4 آبان ماه 98 ، جلسه اندیشه ورزی بسیج ادارات و کارخانجات شهرستان مهاباد با حضور فرماندهان پایگاه های بسیج ادارات و حوزه های شهرستان مهاباد در سالن فرمانداری مهاباد برگزار گردید که در این جلسه در خصوص اقدامات و برنامه های آتی بسیج در شهرستان مهاباد و طرح های عمرانی در مناطق محروم و تسهیلات و مواردی دیگر بحث و تبادل نظر گردید .