بازدید بیژن فر از اجرای طرح هادی روستای سویناس

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان روز چهارشنبه مورخه 29 خرداد 98 بیژن فر بهمراهی مسئول و کارشناسان اداره میراث فرهنگی و بنیاد مسکن شهرستان مهاباد در روستای سویناس حضور یافتند و از نزدیک از اجرای طرح هادی روستا و همچنین مسجد تاریخی سویناس بازدید نمودند و به بررسی مشکلات طرحهای مزبور پرداختند.