آزادسازی سهام عدالت فقط از طریق وب‌سایت سامانه سهام عدالت به آدرس www.samanese.ir می‌باشد.

آزادسازی سهام عدالت فقط از طریق وب‌سایت سامانه سهام عدالت به آدرس www.samanese.ir می‌باشد.
برای آزادسازی سهام عدالت نیازی به پرداخت هیچ هزینه‌ای نیست.

 

 

 

# نظر : 0