تا روز چهارشنبه دمای هوا در اغلب مناطق کشور بین ۱۰ تا ۱۵ درجه کاهش می‌یابد.

تا روز چهارشنبه دمای هوا در اغلب مناطق کشور بین ۱۰ تا ۱۵ درجه کاهش می‌یابد.

امروز در شمال غرب، غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش برف و باران ادامه دارد و سامانه بارشی به تدریج به سمت مرکز و شرق کشور کشیده می‌شود که بدین ترتیب در سواحل خزر و استان‌های البرز، تهران، سمنان، قزوین و شمال شرق کشور بارش برف و باران و وزش باد خواهیم داشت.

روز دوشنبه بارش برف و باران و وزش باد در شمال غرب و غرب کشور، سواحل خزر و استان‌های زنجان، البرز، تهران، سمنان، و قزوین و شمال شرق کشور ادامه دارد و بتدریج سامانه بارشی به سمت شرق کشور کشیده می‌شود.

روز چهارشنبه در اغلب نقاط کشور جوی آرام حاکم است.

# نظر : 0