گزارش تصویری از نواخته شدن زنگ مهر و آغاز سال تحصیلی در مهاباد