افزایش سه برابری تولید برق از نیروگاه سد مهاباد

افزایش سه برابری تولید برق از نیروگاه سد مهاباد
تولید برق از نیروگاه سد مهاباد سه برابر شده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  مهاباد؛ رئیس امور آب شهرستان مهاباد گفت: ۱۱ هزار و ۶۰۰ مگاوات برق درسالجاری در نیروگاه سد این شهرستان تولید و وارد مدارسراسری مصرف شده که سه برابر بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

خالد رحمانی افزود: این میزان برق تولید شده با رهاسازی ۱۲۵ میلیون مترمکعب آب از این سد تولید و وارد شبکه سراسری برق شده است.

رحمانی گفت: پارسال در همین مدت بیش از چهار هزارمگاوات برق از نیروگاه سد مهاباد با رهاسازی ۳۷ میلیون مترمکعب آب تولید شده بود که این میزان امسال با توجه به افزایش بارندگی‌ ها و افزایش میزان رهاسازی آب با افزایش چشمگیری همراه بوده است.

وی، با بیان اینکه تولید برق در نیروگاه سد مهاباد در سالجاری ادامه داد، افزود: با توجه به پرشدن مخزن سد پیش بینی می‌شود میزان تولید برق از نیروگاه سد مهاباد امسال به مرز ۱۵ تا ۱۶ هزار مگاوات برسد.

رحمانی، با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۵۳ میلیون مترمکعب آب در پشت دریاچه سد مهاباد ذخیره شده است، اضافه کرد: درسال گذشته این مقدار در این مدت ۱۵۰ میلیون مترمکعب بود.

رئیس امور آب شهرستان مهاباد در ادامه ،دبی ورودی آب به مخزن سد مهاباد را یک دهم متر مکعب بر ثانیه و دبی آب رهاسازی شده از دریچه سد را  نیز چهار مترمکعب برثانیه اعلام کرد.

# نظر : 0