افزایش شش برابری تولید برق از سد مهاباد

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد ، رئیس سد و نیروگاه مهاباد در جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب مهاباد گفت: از محل رها سازی آب سد این شهرامسال هفت هزار و 741 مگاوات برق تولید شده است که این میزان درسال گذشته یکهزار و 110 مگاوات بود.

 رحمانی، با بیان اینکه روزانه به طور متوسط 270 مگاوات برق در سد این شهرستان تولید می شود، افزود: تولید برق امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش شش برابری داشته است.

مدیرامورآب شهرستان مهاباد هم در این جلسه گفت: درحال حاضر 181 میلیون متر مکعب آب در دریاچه سد مهاباد ذخیره شده است.

رضا جهینی افزود: هم اکنون ورودی آب به دریاچه سد 3/19 متر مکعب بر ثانیه و خروجی آب نیز 1/18 است.

ایرج شجاعی، معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم در این نشست بر نظارت بیشتر بر اراضی حاشیه سد به منظور جلوگیری از تصرف های غیرقانونی تأکید کرد .

ایمانیان، مدیرجهادکشاورزی شهرستان مهاباد هم گفت: درسال زارعی جاری 94 میلیون متر مکعب آب  از سد مهاباد برای آبیاری بخش کشاورزی اختصاص یافته است.