بررسی راه های توسعه سرمایه گذاری درمهاباد

بررسی راه های توسعه سرمایه گذاری درمهاباد
کمک به واحدهای صنعتی و تسهیل کارصنعتگران محورنشستی بودکه با حضورکارآفرینان برترملی و مسئولان شهرستانی درصداوسیمای مرکزمهاباد تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد،  شهرستان مهاباد با داشتن ظرفیت ها های صنعتی، برنامه ریزی  و جذب سرمایه گذار بخش خصوصی یکی از قطب های مهم صنعت درآذربایجان غربی است.

درهمین خصوص برای کمک به واحدهای صنعتی و تسهیل کارصنعتگران در زمینه های مختلف  نشستی درصدا و سیمای مرکزمهاباد به دعوت مدیرکل این مرکز تشکیل شد.

کارآفرین برترملی در این زمینه گفت: درحال حاضرابتدا باید واحدهای صنعتی که فعال هستند را با ایجاد اعتماد برای صنعتگران به ادامه فعالیت زنده نگه داشت.

 علی نژاد افزود: این امر را می توان با فراهم کردن بستر فروش و صادرات برای صنعتگران فراهم کرد.

وی اضافه کرد: درکناراین واحدها ، واحدهایی را که نیمه راکد هستند هم، می توان با حمایت های مالی و جذب سرمایه گذاربخش خصوصی دوباره به چرخ تولید برگرداند.

شجاعی فرماندارمهاباد هم گفت: در حال حاضرکار تسهیل برای صنعتگران در مهاباد از طریق تشکیل کمیته راهبردی برای نظارت بر درخواست ها و طرحها ،کمیته رفع موانع تولید در خصوص مشکلات صنعتگران و شورای توسعه در حال انجام است.

در این نشست مشکلات صنعتگران بررسی و ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه برای جذب سرمایه گذار معرفی و شناسایی شد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکزمهاباد هم دراین نشست از برنامه های این مرکز برای حمایت از صنعتگران و تولیدات منطقه گفت: در چند سال اخیر برای معرفی کارآفرینان برتر ملی و تولید کالای ایرانی مستنداتی تهیه و پخش شده است

بررسی مشکلات  واحدهای صنعتی ، ظرفیت های منطقه برای سرمایه گذاری ، نحوه نگهداری واحدهای صنعتی برای فعالیت و جذب سرمایه گذار از محورهای مهم این نشست بود.