گزارش تصویری از نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت در شهرستان مهاباد