بازدید  معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری از محوطه برده کونته و آثار تاریخی روستای یوسفکند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز سه شنبه مورخه 24 اردیبهشت ماه 98 ، صنعتی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری همراه با جمعی از کارشناسان از محوطه برده کونته و آثار تاریخی در روستای یوسفکند بازدید نمودند.

بنا به گزارشات جمعی از مردم متاسفانه در این محوطه زباله ها و نخاله های ساختمانی را خالی می کنند و نسبت به حفظ و نگهداری و رعایت حریم این اثر تاریخی توجهی نشان نمی دهند لذا در طی این بازدید این موضوع به دهیار یوسفکند اطلاع رسانی گردید و مقرر شد تا آن را بررسی و پیگیری نماید همچنین دیوار کشی آن نیز مطرح گردید .