استقبال معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد و مسئولین ادارات از دکتر مسیحی معاون مالیات برارزش افزوده و مهندس مصلحی مدیرکل دفتر خدمات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز چهارشنبه مورخه 10 بهمن ماه 97 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد و روسای ادارات از دکتر مسیحی معاون مالیات برارزش افزوده و مهندس مصلحی مدیرکل دفتر خدمات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور در ورودی شهرستان مهاباد استقبال نمودند و با حضور در مزار شهید سردار خلبان حیدری با اهدای گل و نثار فاتحه با آرمانهای انقلاب و خون شهدا تجدید میثاق نمودند.