بازدید بخشدار خلیفان از پروژه زیباسازی و سنگفرش محوطه ی مسجد روستای گاگش سفلی

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان بیژن فر بخشدار خلیفان روز چهارشنبه مورخه 18 اردیبهشت 98 با حضور در روستای گاگش سفلی ضمن دیدار با شورا و دهیار روستا از نحوه اجرای طرح زیباسازی و سنگ فرش محوطه ی مسجد روستا بازدید بعمل آوردند.