بازدید بخشداران جنوب استان از تصفیه خانه مهاباد و دیوار سد مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز یکشنبه مورخه 6 مرداد ماه 98 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد ، بخشداران مرکزی و خلیفان و مدیر کل امور دفتر روستایی استانداری و شوراهای آذربایجان غربی و مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید استان از تصفیه خانه مهاباد و دیوار سد مهاباد بازدید نمودند و دکتر شجاعی در این بازدید از ویژگی های مهاباد و دیگر جاذبه های گردشگری مهاباد برای مهمانان صحبت نمودند .