فرماندار ویژه مهاباد بر نحوه پرداخت تسهیلات خرید تراکتور ورود پیدا کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد، حسن عباسی روز یکشنبه در جریان بازدید از اداره جهاد کشاورزی مهاباد بر نحوه ثبت درخواست متقاضیان خرید تراکتور و پرداخت تسهیلات این حوزه نظارت و بازرسی کرد.

مقام عالی شهرستان در این بازدید اظهار کرد: تسهیلات برای خرید 80 تراکتور به مهاباد اختصاص یافته که براساس تاریخ درخواست و تشکیل پرونده و تکمیل مدارک نسبت به معرفی کشاورزان به بانک ها اقدام خواهد شد.

وی بیان کرد: نظارت بر نحوه توزیع این اعتبارات یکی از مطالبات کشاورزان این شهرستان بود که امروز مورد بررسی قرار گرفت و از ضایع شدن حقوق شهروندان جلوگیری خواهیم کرد.

مهاباد یکی از شهرهای مهم آذربایجان غربی است که بیش از 60 درصد از اقتصادی این شهرستان به بخش کشاورزی وابسته است.