برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری : هم اکنون جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان مهاباد در سالن اجتماعات فرمانداری به ریاست معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد و جمعی از مسئولین شهرستان در حال برگزاری می باشد.