افزایش حجم ذخیره آب سد مهاباد

افزایش حجم ذخیره آب سد مهاباد
افزایش حجم ذخیره آب سد مهاباد

حجم ذخیره آب سد مهاباد 18 میلیون مترمکعب افزایش یافت.

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد؛ مدیر امور امور آب شهرستان مهاباد گفت: بر اثر بارشهای پاییزی حجم آب سد این شهرستان به بیش از 81 میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال 18 میلیون مترمکعب بیشتر است.

جهینی افزود: هم اکنون از دو شاخه روستاهای حمزه آباد و قاضی آباد آب با حجم ورودی 32 /12 متر مکعب در ثانیه آب به مخزن سد مهاباد وارد می شود.

جهینی، با بیان اینکه در سال آبی جاری 4/151 میلیمتر بارندگی در ایستگاه باران سنجی سد مهاباد ثبت شده است، گفت: پارسال در این مدت 91 میلیمتر بارندگی در این ایستگاه ثبت شده بود.

مدیر امور آب شهرستان مهاباد اضافه کرد: امسال در دو مرحله 40 میلیون مترمکعب آب سد مهاباد برای کمک به احیای دریاچه ارومیه رهاسازی شده است.