بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از محل احداث بیمارستان تامین اجتماعی