همایش دوچرخه سواری در مهاباد

همایش دوچرخه سواری همگانی امروز درمهاباد برگزارشد.

همایش دوچرخه سواری همگانی امروز درمهاباد برگزارشد.

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، دوچرخه سواران مهابادی امروز هم برای کمک به هوای پاک شهرشان رکاب زدند.

دوچرخه سواران مهابادی مسیر5کیلومتری سطح شهر را با هدف ترویج فرهنگ دوچرخه سورای  طی کردند.

این همایش هرسه شنبه پرشورتر از هفته قبل برگزار می شود.

# نظر : 0