گزارش تصویری از راهپیمایی 22 بهمن 98 شهرستان مهاباد