اهداء حکم مستمری بگیر 2 نفر از بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر توسط بخشداری مرکزی مهاباد

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد،روز شنبه  مورخه 1 تیرسال98 حکم مستمری بگیر 2 خانوار که از سوی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر صادر شده بود با حضور پاکزاد بخشدار مرکزی و رئیس کمیته امداد در روستا های خانقاه و یوسفکند تحویل داده شد.

لازم به ذکر است این خانوار تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی بودند که هزینه بیمه آنان توسط کمیته امداد امام خمینی پرداخت گردیده بود. در این جلسه بخشدار مرکزی بر فرهنگ سازی عمومی و اطلاع رسانی دقیق جهت استقبال مردم از مزایای بیمه تاکید نمودند.

بخش مرکزی مهاباد با 3 کارگزاری رتبه دوم را در سطح استان در بحث آمار بیمه شدگان دارد.