مسدود شدن 23 حلقه چاه غیر مجاز امسال در مهاباد

مسدود شدن 23 حلقه چاه غیر مجاز امسال در مهاباد
۲۳ حلقه چاه غیر مجاز امسال با دستور مراجع قضایی در مهاباد مسدود شده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، رئیس اداره امور آب مهاباد گفت: ۲۳ حلقه چاه غیر مجاز آب امسال با دستور مراجع قضایی مسدود شده که پنج حلقه از این تعداد تنها مربوط به یک ماهه گذشته است.

رحمانی افزود: تاکنون پنج هزار و ۳۶۴ حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان شناسایی شده که حجم تخلیه آنها ۶۸.۵ میلیون متر مکعب است.

وی در خصوص چاه‌های مجاز نیز اظهار داشت: یکهزار و ۵۶۷ حلقه چاه دارای مجوز در مهاباد با حجم تخلیه ۵۶ میلیون مترمکعب در سال وجود دارد که از این تعداد یکهزار و ۳۱۰ چاه در بخش کشاورزی با حجم تخلیه ۴۴.۴ میلیون متر مکعب و ۱۹۵ حلقه چاه مربوط به بخش صنعت با حجم تخلیه ۴.۷ میلیون متر مکعب و ۵۹ حلقه چاه با مصارف شرب با حجم تخلیه ۶.۰۷ میلیون مترمکعب است.