بازدید پاکزاد بخشدار مرکزى مهاباد از روستاى داش تیمور و دیدار با اهالى روستا

به گزارش روابط عمومى بخشدارى مرکزى مهاباد، روز سه شنبه مورخه ٢٧ فروردین ماه ٩٨  پاکزاد بخشدار مرکزى مهاباد از روستاى داش تیمور بازدید و ضمن بررسى مشکلات روستا بالاخص جاده دسترسى آن که نیازمند احداث پل و تسطیح جاده مى باشد بر رفع مشکل قول مساعد داده شد،همکارى و همراهى اهالى در انجام پروژه نیز مورد تاکید قرار گرفت.

روستای داش تیمور دارای 16 خانوار و 71 نفر جمعیت می باشد.