سردار شهسواری در مراسم گرامیداشت نهم دی ماه ۸۸ در مسجد جامع مهاباد؛ 🔹نهم دی ماه ۸۸ یاد آور پیروزی انقلاب اسلامی بود و به عنوان صفحه ای دیگر از افتخار آفرینی های ملت با بصیرت ایران اسلامی در تاریخ به

سردار شهسواری در مراسم گرامیداشت نهم دی ماه ۸۸ در مسجد جامع مهاباد؛  🔹نهم دی ماه ۸۸ یاد آور پیروزی انقلاب اسلامی بود و به عنوان صفحه ای دیگر از افتخار آفرینی های ملت با بصیرت ایران اسلامی در تاریخ به
سردار شهسواری در مراسم گرامیداشت نهم دی ماه ۸۸ در مسجد جامع مهاباد؛ نهم دی ماه ۸۸ یاد آور پیروزی انقلاب اسلامی بود و به عنوان صفحه ای دیگر از افتخار آفرینی های ملت با بصیرت ایران اسلامی در تاریخ به ثبت رسید.

 

🔹در ماههای اخیر نیز دشمن با استفاده از برخی سو تدبیر ها در گران کردن بنزین که متاسفانه موجبات نارضایتی مردم را در پی داشت دنبال ایجاد آشوب و اغتشاش در کشور بر آمد که با بصیرت و موقعیت شناسی بی نظیر مردم، دستگاهای اجرایی و امنیتی در کمتر از ۴۸ ساعت تمام دسیسه های دشمن نقش بر آب شد. 

🔹اگر در غائله آبان ماه ۹۸، موضوع گرانی بنزین به دستمایه ی دشمن برای آتش زدن امنیت و اقتدار کشور بدل شد، ولایت مداری و بصیرت مردم همچون همیشه آبی بر این آتش دسیسه ها و توطئه های دشمنان انقلاب و اسلام بود و تمامی نقشه های شوم را در نطفه خفه کرد.

#حماسه_نهم_دی