تولید مواد ضدعفونی کننده در مهاباد آغاز شد

تولید مواد ضدعفونی کننده در مهاباد آغاز شد

مواد ضدعفونی کننده در شهرستان مهاباد به میزان کافی تولید میشود

محمد جهین رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ضمن تایید این خبر اعلام کرد: در شهرستان مهاباد کمبودی در خصوص مواد ضد عفونی کننده نخواهیم داشت چرا که با همت ۲ واحد تولیدی در این شهرستان و پیگیریهای فرمانداری، شبکه بهداشت و درمان و اداره صمت تولید مواد ضدعفونی کننده آغاز و به میزان کافی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت

وی ضمن تأکید بر این موضوع که در کنار تأمین دیگر مایحتاج عمومی مردم در خصوص مواد شوینده و ضد عفونی کننده نیز هیچ کمبودی نداریم، اضافه کرد: کلیه مواد شوینده و ضدعفونی کننده در واحدهای تولیدی این شهرستان در حال تولید بوده و طی فرآیندی که با نظارت ادارات مربوطه در حال انجام است مواد تولید و نحوه توزیع آن نیز اعلام می گردد

جهین افزود: پخش مواد ضدعفونی کننده به صورت یک لیتری، نیم لیتری و یکصد و بیست گرمی می باشد که با نظارت بازرسان صمت و اتاق اصناف صورت می گیرد

تلفن دریافت شکایات مردمی: ۱۲۴ ----- ۴۲۴۴۹۹۷۴

# نظر : 0