🔴اعزام تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر مهاباد به منطقه ی زلزله زده سلماس

🔴اعزام تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر مهاباد به منطقه ی زلزله زده سلماس
🔴اعزام تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر مهاباد به منطقه ی زلزله زده سلماس

🔴اعزام تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر مهاباد به منطقه ی زلزله زده سلماس