🔴فوری// ۷ نفر سهمیه استخدامی شهرستان مهاباد به ششمین فراخوان آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی کشور اضافه گردید ...

🔴فوری// ۷ نفر سهمیه استخدامی شهرستان مهاباد به ششمین فراخوان آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی کشور اضافه گردید ...
🔴فوری// ۷ نفر سهمیه استخدامی شهرستان مهاباد به ششمین فراخوان آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی کشور اضافه گردید ...

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد  پیرو پیگیری های مجدانه دکتر شهریاری استاندارآذربایجان غربی وهمچنین  مهندس جلال محمود زاده  نماینده مردم شریف مهاباد در مجلس شورای اسلامی  با دستور معاون رئیس جمهور به سازمان اداری و استخدامی کشور، ۷ نفر سهمیه استخدامی شهرستان مهاباد به ششمین فراخوان آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی کشور اضافه گردید ...

۹۷/۱۱/۰۳

🔸لازم به ذکر است در فراخوان اولیه آزمون مذکور سهمیه استخدامی برای شهرستان مهاباد منظور نگردیده بود .

🔹دستگاه های اجرایی دارای سهمیه استخدامی فوق در شهرستان مهاباد عبارتند از:

۱- اداره امورمالیاتی ۳ نفر.

۲- اداره حفاظت محیط زیست ۱ نفر.

۳- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲ نفر.

۴- بانک ملی ایران ۱ نفر.