گزارش تصویری از افتتاح پروژه های بخش مرکزی شهرستان مهاباد در چهارمین روز از هفته مبارک دولت