رزمایش بلیات باهدف سنجش توان نظامی نیروهای ارتش تیپ 364شهید نصیرزاده درزمان وقوع بحران وحواث غیرمترقبه امروز درمهاباد برگزارشد

برگزاری رزمایش بلیات با هدف سنجش توان نظامی نیروهای ارتش تیپ 364شهید نصیرزاده در مهاباد

برگزاری رزمایش بلیات با هدف سنجش توان نظامی نیروهای ارتش تیپ 364شهید نصیرزاده در مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد امیرسرتیپ دوم محمودی فرمانده تیپ364شهید نصیرزاده ارتش گفت: تمرین بلیات هر سه ماه یکبار باحضور همه یگانها و امکانات کافی برای آمادگی کمک به مردم درزمان بحران وحوادث درتیپ364شهید نصیرزاده اجرا می شود.

سرهنگ خاطری جانشین فرمانده تیپ364شهید نصیرزاده نیز گفت: نیروهای ارتش جمهوری اسلامی علاوه بر آموزشهای رسمی، برای یاری رساندن به  مردم در شرایط بحرانی مانند سیل، آتش سوزی و حادثه، آموزش های رزمایش بلیات را سرلوحه کارخود قرارداده اند

# نظر : 0